VIPB685 Графично оформление:етикет

Анотация:

Курсът е етап от цялостното обучение по графичен дизайн . В него се обхващат всички съвременни форми на oпаковката. В цикъл от лекции и самостоятелна работа, студентите се запознават със спецификата и тенденциите във видовете опаковка и етикети. Анализират се основните комуникационни компоненти на опаковката – графика, цвят, шрифт, композиция. Проследяват се разликите и характерните графични и логични особености на видовете етикет. Изследва се творчеството на изявени майстори на графичния дизайн.. Научават се етапите в проектирането и създаването на опаковката. Основен акцент в обучението по опаковка е самостоятелното проектиране на етикет и най-важните компоненти за постигане на цялостна визуалната идентификация на опаковката.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн

Преподавател(и):

проф. Екатерина Русинова-Христова  

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите успешно курса придобиват теоретични знания в историята на графичното оформление. Те могат компетентно да анализират съвременните посоки в комуникацията на опаковката. Студентите усвояват професионални умения в проектирането и изпълнението в един от основните дялове на графичния дизайн – опаковката и етикета. Запознават се с многообразните графични похвати използвани в различните видове опаковка. Натрупаните знания и опит дават основа за бъдеща реализация в областта на графичния дизайн и рекламната графика.
Предварителни изисквания:
Интерес към графичния дизайн.

Отношение към различните видове опаковка.

Умения и познания в областта на рисунката са предимство в обучението по графично оформление.

Ползването на графични компютърни програми улеснява изпълнението на практическите задачи.

Фантазия и чувство за хумор.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

История на етикета

Възникване на етикета

Видове етикет

Анализ на световнизвестни етикети и опаковки

Проект на лого

Проект на рекламна графика

Проект на опаковка

Литература по темите:

Иван Газдов – Авторски плакат

Светлин Босилков – Български плакат

Специализирани издания:

Graphis design – packeging

Nowum

Idea

Средства за оценяване:

Проект на лого

Проект на рекламна графика

Проект на опаковка

Теоретичен анализ