BAMB733 Самостоятелна работа: Рекламна политика

Анотация:

Курсът представя теоретичните принципи за ефективно реализиране на рекламна политика на фирмата и дава възможност на участниците да разработят собствена концепция за формулиране отношението към клиентите; изграждане положителен имидж на организацията и осъществяване на ефективни рекламни кампании.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

o Спецификите на рекламните комуникации

o Разбирането на рекламните цели на организацията

o Познават добре рекламните формати и ефективността им от използването им

o Работа с маркетингови проучвания за рекламни цели

2) могат:

o Да избират ефективни рекламни формати за кампании

o Да разработват рекламни кампании

o Да използват спецификата на рекламните платформи

o Да планират бюджет за рекламна кампания


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Анализ на рекламна кампания на (бранд, организация, личност, идея, събитие, кампания и др.) по примера на……..

Лекция 30 часа

Литература по темите:

Основна литература:

1. Доганов, Д., Ф.Палфи. Рекламата каквато е, изд. Принцепс, С., 2000;

2. Робинсън, Дж., "Манипулаторите", изд. Кръгозор, С. 2001

3. Доганов, Д. и Дуранкиев. Речник на рекламните термини.

4. Иванов, М. Подвеждащата реклама, изд. Сиела, С. 2007

5. Левинсън, Дж., Ханли, П. Guerrilla marketing право в подсъзнанието, изд. Класика и стил, С. 2006

6. Кафтанджиев, Хр. Хармония в рекламната комуникация. Много презаредена., изд. Сиела, С. 2006

7. Кафтанджиев, Хр., Герои и красавици в рекламата, изд. Сиела, С. 2007

Допълнителна литература:

1. Кафтанджиев, Хр. Absolut Semiotics.изд. Сиела, С. 2008

2. Клайн, Наоми. Без Лого. Елементи, 2005

3. Зийман, С. Краят на рекламата каквато я познаваме, изд. Фокус, С. 2004

4. "Изповедите на един рекламист" - Дейвид Огилви/"Confessions of an advertising man" - by David Ogilvy.

5. "Огилви за Рекламата"- Дейвид Огилви/" Ogilvy on Advertising" - David Ogilvy.

6. "Sign cafe" - списание за маркетинг и реклама.

7. Списание "Едно"

Средства за оценяване:

Текущ контрол

писмени задачи - 100%

Финален изпит

тест - 100%