ARTB621 Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама

Анотация:

Развива и усъвършенства творческото мислене,богато въображение и обща графична култура.

Изгражда графична композиция, модулно мислене,цветова хармония,художествена изобретателност

и находчивост. Аналитично мислене и синтезиран графичен изказ.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ: ТВорчески да анализират.Владеят графичен език и синтезиран художествен изказ.

МОГАТ:Да създават графичен продукт за визуална комуникация.

Да формират фирмен и личностен стил в рекламата.
Предварителни изисквания:
-- Изобразителни възможности

---Шрифтова култура.

---Познания по комбинаторика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Изобразителни средства ---видове .

2.Формиране на художествен изказ.

3 .Рисунка,стилизация,цвят.

4.Пиктограма--историческо развитие.

5.Графичен знак---развитие,особености

6.Видове графични знаци .

7.Графичен знак--средство за идентификация.

8. Хералдичен знак ---история.

9. Графичен знак ---средство закомуникация.

10.Графичен тотал -дизайн.

11.Изобразителни средства за визуална комуникация.

12. Шрифтът в рекламата.

13.Рисунката в рекламата.

14.Илюстрация и шрифт --единство.

15. Композиция -- особености.

Литература по темите:

* "Графичната комуникация днес, част 1", Тиъдър Коновър, Уилям Райън, DuoDesign

* "Графичната комуникация днес, част 2", Уилям Райън, Тиъдър Коновър

DuoDesign

* "Структурна комбинатирика", проф. Румен Райчев

* "Графичен дизайн на 21. век", Шарлот Фийл, Питър Фийл, Книгомания

* "Design Now!Charlotte", Fiell, Peter Fiell, Taschen

* "Sixties Design", Philippe Garner, Taschen

* "Logo Design Vol. 2", Julius Wiedemann, Taschen

* "Професионален дизайн на бизнес материали", Джон Макуейд

* "Професионален дизайн в рекламата", Роджър Паркър

Средства за оценяване:

Курсова работа --проект.