GEOB201 Основи на геологията

Анотация:

Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

 Анелия Радулова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: