APLB650 Проект: Теренна работа на тема "Места на паметта" (музей, читалища, паметници)

Анотация:

Проектът има цал да развие знания и умения за изработване на изследователска задача и нейното представяне като резултат от научно изследване по проблематиката "места на памет".

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р
гл. ас. Росица Генчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще имат знания и умения за разработване и представяне на проект по темата за места на памет.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Ще бъде съобразен с коркретната тема на всеки студент.

Литература по темите:

Съобразно конкретната тема.

Средства за оценяване:

Писмен текст и защита на проекта.