APLB540 Практика: Проекти за местно развитие в областта на културното наследство

Анотация:

• Курсът запознава студентите с разбирането за култура като ресурс за развитие и практическата приложимост на идеите;

• Запознава с основни подходи към конструиране на наследства, насочени към местно развитие;

• Запознава с политическия контекст на конструирането и въвеждането в културно наследство.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни подходи в конструиране на културни наследства; основни подходи към изследване на местното развитие;

2) могат:

• Да разработват проекти за културно наследство и наследяване с цел местно развитие;


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите се разпределят индивидуално за студент или група студенти.Теми - Разработване на проекти по примерна проблематика:

Местни природни ресурси и въвеждане в културно наследство (придаване на ценност и популяризиране);

Историческото наследство и неговото ценностно преосмисляне – какви възможности за местно развитие?

Забравените и забранените наследства – постмодерната ситуация.

Литература по темите:

Литературата е свързана с конкретната тема - социалистическо наследство; репрезентации на култура в музея и др.

Средства за оценяване:

Практическа разработка.