ADMB040 Самостоятелна работа: Политически институции и системи

Анотация:

Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Ангел Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: