Приложeн италиански език за администрация и управление (на италиански и английски език)

Програмна схема

Приложeн италиански език за администрация и управление (на италиански и английски език)

6-ти семестър