Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)

Програмна схема

Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)

6-ти семестър