Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Програмна схема

Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

6-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)