Приложен испански език

Програмна схема

Приложен испански език

6-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)