ENGB580 Самостоятелна работа "Превод на общестено - политически текст"

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът представлява допълнение към аудиторния курс ENGB 552 Превод на обществено-политически текст, и надгражда целите му, които са както следва:

- да представи езика на основни социо-политически институции с цел адекватно интерпретиране на похватите за изразяване;

- да разгледа единството и разнообразието на институциите в България и англоезичния свят и по какъв начин рефлектират върху езика, който текстуализира дискурса,

- да активира познанията на студентите за собствената им държава за да се постигне по-добро разбиране на политическите реалности в англоезичните държави в съпоставителен план;

- да развие в студентите умения за критичен анализ на текст.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

* са запознати със структурата, стила и характерните особености на различни видове обществено-политически текстове от англо-езичното общество;

* могат да разбират, превеждат и предават съдържанието на текстове с разработваната в курса тематика;

• са развили умения за правилно тълкуване на прагматиката на текстовете.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план подлежи на промени съответстващи на важните събития от обществено-политическия живот на англоезичните народи, България и света като цяло.

Литература по темите:

Работи се с оригинални текстове от англо-езичните средства за масова информация.

Средства за оценяване:

Студентите трябва да направят две курсови работи, които представляват превод на зададен текст и се предават на определени дати през семестъра.

Представянето само на едно задание не носи кредити.