BCLB510 Семинар: Приобщаващо образование

Анотация:

Англицистика

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р
преп. Благовеста Троева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: