TCMB114 Проект по асемблиране компютърни конфигурации

Анотация:

Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

 ..... .....  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: