TCMB112 Инфраструктурно изграждане на мрежи и компютърни Data- центрове за колокация и хостинг

Анотация:

Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

проф. Антони Славински  
доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: