TCMB520 Приложна схемотехника

Анотация:

В курса се разглежда електронно устройство за контрол на постоянно напрежение. Студентите се запознават с блоковата схема и действието на устройството за контрол на постоянно напрежение чрез генериране на правоъгълни импулси и осигуряване на светлинна индикация при превишаване на определена негова стойност.

Всеки студент получава индивидуално задание с параметрите на устройството. С индивидуално зададена на всеки студент честота се изчисляват, реализират и експериментално изследват блоковете в дадената последователност. На всеки от тях се проверява действието, измерват се параметрите и се сравняват със зададените. Накрая се проверява действието на устройството, измерват се параметрите му и отново се сравняват със зададените.

Студентите получават крайна оценка, след представяне на принципната схема на електронното устройство с направените изчисления и измервания. Оценката се определя от представения материал и отговорите на поставените въпроси.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Тереза Стефанова  д-р
доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да изчисляват несложни аналогови и цифрови схеми, реализирани с интегрални схеми;

2) могат: да реализират такива схеми върху експериментални платки, да изследват действието им и измерват техните параметри.
Предварителни изисквания:
Курсовe по цифрови и аналогови интегрални схеми

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Блокова схема

2. Делител на напрежение

3. Компаратор с хистерезис

4. Генератор на правоъгълни импулси

5. Логическа схема

6. Индикатор

7. Стабилизатор на постоянно напрежение

8. Изследване на устройството

Литература по темите:

Ръководство към курса ТСМВ520 Приложна схемотехника в Мооdle.

Средства за оценяване:

Студентите получават една текуща оценка за работата си върху изработването на устройството и втора върху изготвения материал и отговорите на поставените въпроси по време на събеседването с преподавателя.

Ако студент има крайна оценка от текущото оценяване и желае тя да бъде поставена като крайна оценка за курса, не се явява на изпит.

Студентите, които се явяват на изпит, представят принципната схема на електронното устройство с направените изчисления и измервания. Оценката се определя от представения материал и отговорите на поставените въпроси.