TCMB539 Предприемачество и иновации: основни понятия, икономическа и правна среда, традиции

Анотация:

Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

проф. Антони Славински  
доц. Валентин Ценов  д-р
 Петър Статев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: