TCMB517 Практика: Безжични комуникации

Анотация:

Курсът е въвеждащ в областта на безжичните комуникации. Разглеждат се основните устройства и системи за безжични комуникации, техническите стандарти и др. - мобилни системи (NMT, GSM, UMTS стандарти), сателитни системи (CCIR, ITU-S стандарти), безжични мрежи за пренос на данни и др. В курсът се представя широкопрофилността на системите и интеграцията на телекомуникационните услугите.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р
доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да прилагат интердисциплинни знания в областта на безжичните комуникации – мобилни и сателитни системи.

2) могат:

• да прилагат получените знанията в специализирани курсове в областта на безжичните комуникации. Да усвоят методите за оформяне на техническо задание, начини за дискусия и защита.


Предварителни изисквания:
Общообразователни знания по електротехника и физика. Познания в областта на разпространение на радиовълните.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Безжични комуникации. Принципи на изграждане на радиовръзка. Основни параметри на радиовълните. Предаващи и приемащи антени.

2. Радиотехническа система. Блокова схема. Основни процеси и устройства.

3. Сателитна техника – антена, конвертор, сателитен приемник. Принципи на действие и функционална схема.

4. Сателитно програмно осигуряване. Цифрова сателитна телевизия – приемни и предавателни устройства. Стандарти и тенденции за преминаване към цифрово сателитно приемане.

5. Безжични мрежи за пренос на данни. Стандарти 802.11, 802.16. Технически характеристики и параметри.

6. Мобилни системи и комуникации. Видове системи. Принципи на действие и основни характеристики.

7. Аналогови клетъчни системи - NMT стандарт. Моментно състояние, развитие и бъдеще.

8. Цифрови клетъчни системи - GSM стандарт. Маркетингови проучвания за развитието и ръста на българските GSM оператори.

9. Мобилни технологии за преход към UMTS – трето поколение мобилни системи - HSCSD, GPRS, EDGE. Технически параметри и стандарти.

10. UMTS - Мобилни системи от трета генерация (3G). Технологии и честотни разпределения. Развитие и бъдеще на UMTS системите в Европа и България.

11. Интеграция на услугите при едновременно пренасяне на говор, музика, текст, данни и образи.

Литература по темите:

1. Записки на лектора

2. GSM комуникации – Евелина Пенчева

3. Интернет информационни ресурси

Средства за оценяване:

Тест, курсов проект