TCMB534 Практика: Приложно моделиране на телекомуникационни мрежи

Анотация:

Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Георги Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: