TCMB533 Комуникационни и компютърни интерфейси

Анотация:

Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

проф. Стефан Куцаров  д.н.
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: