CITB579 Практика по програмиране и интернет технологии

Анотация:

Целта на проектите е да създаде умения на студентите да работят в среда, близка до фирмената, за да се научат да прилагат изучаваното в университетските курсове, както и да набавят самостоятелно допълнително необходимите им знания за неговото изпълнение. По този начин студентите ще натрупат известен опит, позволяващ им по-лесен преход от университета към тяхното кариерно развитие.

Студентите получават задача за разработване на проект, проучване на наличната литература и разработване на продукт в зависимост от конкретното задание. Проектите са групови. Разработеният продукт трябва да е резултат от самостоятелно проучване и разработване на членовете на групата. Всяка група избира свой мениджър измежду членовете си. Групата има надзорник (преподавател или фирмен специалист), който осигурява периодични консултации и направлява работата по проекта в правилната посока. Проектът е ориентиран към 30 часа работа на човек.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Филип Андонов  д-р
доц. Димитър Атанасов  д-р
гл. ас. Марияна Райкова  д-р
гл. ас. Христина Костадинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, успешно завършили практиката ще могат да работят в екип, да разпределят задачи и отговорности и да представят атрактивно своите разработки.
Предварителни изисквания:
Познания по програмиране.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Студентите трябва като първи етап да разпределят задачите по между си. Всеки студент се оценява на база именно тези определени предварително задачи. Крайният продукт се оценява в категориите слаб (60%-75% от възложената функционалност)– добър (75%-90%) – отличен(90%-110%). Оценката на всеки студент по неговите задачи се оценява в проценти. Крайната оценка се получава като произведение на двете. Например студент е свършил 50% от възложената му работа. Продуктът е оценен слабо. 0.75*0.5=0.375. Студентът получава слаба оценка. В същия проект друг студент е свършил всичко от възложената си работа. 1.00*0.75=0.75. Той получава оценка 4,5.

окончателен процент оценка 2-6

60%-70% 3

70%-80% 4

80%-90% 5

90%-100% 6