CITB537 Проект: Клиент-сървър технологии

Анотация:

Проектът "Клиент-сървър технологии" e допълнение към курса CITB517 ¨Клиент-сървър теххнологии¨ и е част от обучението в компютърни науки и технологии. Целта на курса е самостоятелна работа по разработка на уеб приложения с Responsive Design, базирани на HTML5, CSS3, ASP.NET MVC и Javascript/Jquery . Приложенията разширяват функционалността на направените на практическите изпити в CITB517, вкл и с добавяне на документация и тестови резултати.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Лъчезар Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти ще могат:

а) Да създават уеб приложения с богата клиентска функционалност

б) Да постигнат качество на взаимодействието между потребители и услуги без съществено намаляване на бързодействието

в) Ще знаят добрите и лошите практики при програмирането на Интернет приложения

г) Ще знаят особеностите на програмирането на асинхронни заявки, като избягват проблемите, които те могат да породят.

д) Ще са запознати с най - новото от страна на технологии (HTML5, CSS3) за презентиране и визуализиране на данни на и оптимизиране работата на Интернет приложенията без значение от използваните браузъри

e) Ще имат практически опит в създаването на ASP.NET уеб приложения с Model View Controller шаблон за дизайн


Предварителни изисквания:
Базови познания по информатика и езици C/C++/C#

Познания по HTML и CSS

Познания по шаблони за дизайнФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Самостоятелна работа

Литература по темите:

Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 - B. Frain (Packt, 2012) BBS

Internet and World Wide Web How To Program P.J.Deitel, H.M.Deitel

Pallermo, J et.all. ASP.NET MVC 4 in Action ISBN: 1617290416 9781617290411 Chadwick J. at all. Programming ASP.NET MVC 4.0, OReilly, 2012,

Harvey M. Deitel and Paul J. Deitel. © 2008, 1400pp., paper (0-13-175242-. Internet and World Wide Web How to Program

Средства за оценяване:

Проектът се оценява при предаване в рамките на семестъра и сесията. Предава се лично и се тества от преподавателя, заедно с препитване върху функционалността му