CSCB708 Кариери в IT

Анотация:

Целта на курса е да запознае стузентите с възможностите за професионална реализация в областта на Информационните технологии.

За изпълнителите на основните дейности са представени изискванията за образование, знания, професионални и меки умения, длъжностни характеристики и възможности за кариерно развитие.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

 Тодор Брънзов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ролята на човешкия фактор и състояние на пазара на труда в сектор ИТ;

• Основни кариерни пътища в ИТ - изисквания, специфични особености и естество на работа.

2) могат:

• Да подготвят документи за кандидатстване (CV, мотивационно писмо)

и явяване на интервю.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Сектор ИТ – характеристики, позициониране в икономиката, състояние на пазара на труда, глобално и в България. Прогнози.

2.Човешките ресурси в ИТ – роля, състояние, фактори за развитие.

3.Видове кариери в ИТ.

4.Професионално ориентиране. Самооценка и избор на път. Стратегии за подготовка. Стажове. Състезания и други събития. Смяна на път, успоредни кариерни пътища.

5.Процес на подбор. Подготовка на документи за кандидатстване (CV, мотивационно писмо) и явяване на интервю.

6.Междинен тест, възлагане на курсови работи.

7.Кариерни пътища – разработчик, старши разработчик, софтуерен архитект.

8.Кариерни пътища – QA, техническа документация.

9.Кариерни пътища – ръководни – ръководител на екип, чов. ресурси, координатор на проект, ръководител на проект/product owner.

10.Кариерни пътища – системен администратор, системен инженер, системен архитект, CIO.

11.Кариерни пътища – наука, консултантски услуги, freelance, търговия.

12.Кариерни пътища – предприемачество.

13.Бизнес аспекти на предприемачеството. Привличане на финансиране за start-up компании.

14.Защита на курсови проекти.

15.Дискусия.

Литература по темите:

Секторен анализ на сектор „Информационни технологии” - текущи тенденции, проблеми и потребности

http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/BASSCOM_Barometer_2014.pdf

Средства за оценяване:

Междинен тест, индивидуална курсова работа с

публична защита