CITB552 Системи за реално време

Анотация:

В тази дисциплина системите за реално време се разглеждат в контекста на вградените системи (embedded systems). Обсъждането започва с етапите за проектиране. От първостепенно значение са моделите FSM, DFG и CPU. Заедно с функционирането на системата във времето се анализират и възможностите за намаляване на консумацията (energy-aware computing). Планирането на ресурсите (scheduling) се въвежда чрез алгоритмите rate-monotonic, earliest-deadline-first and priority-ceiling. Планирането на ресурсите за разпределени системи и безжични ad hoc мрежи разширява съдържанието на курса към съвременни приложения на вградените компютри.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

проф. Здравко Каракехайов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Вградени системи (embedded systems).

2. Проектиране на системите. Модели.

3. FSM модел.

4. DFG модел.

5. CPU модел.

6. Планиране на ресурсите (scheduling).

7. Алгоритъм rate-monotonic.

8. Алгоритъм earliest-deadline-first.

9. Алгоритъм priority-ceiling.

10. Управление на достъпа до ресурсите.

11. Многопроцесорни системи.

12. Работа с ниска консумация.

13. Операционни системи.

14. Безжични ad hoc мрежи.

Литература по темите:

1. Phillip Laplante, Real-time Systems Design and Analysis, IEEE Press, 2004.

2. William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, Prentice-Hall, 2011.

3. Jean J. Labrosse, Jack Ganssle and Robert Oshana, Embedded Software: Know It All, Newnes; 2007.

4. Здравко Каракехайов, Сензорни мрежи, Технически университет – София, 2011.

5. Wayne Wolf, High-performance embedded computing, Morgan Kaufmann, 2007.

6. Zdravko Karakehayov, Knud Smed Christensen and Ole Winther, Embedded Systems Design with 8051 Microcontrollers, Marcel Dekker, New York, 1999.