PHIB561 Практика: Работа с електронни ресурси и оформяне на идея за изследователски проект

Анотация:

Философия

Преподавател(и):

гл. ас. Христо Гьошев  д-р
гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: