CSCB518 Висша математика със средствата на компютърната алгебра,

Анотация:

Информатика

Преподавател(и):

проф. Марин Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: