LEAB080 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове"

Анотация:

Самостоятелната работа подготвя студентите за работа със специализирани текстове от областта на администрацията и управлението. Насочена е към развиването на уменията за анализ на текст и превод на делова кореспонденция с умерена трудност, както и към затвърждаване на методите на работа със справочна литература.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  
преп. Владимира Петрова-Тинкова  
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
доц. Татяна Фед  д-р
гл. ас. Даниела Александрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

стратегиите за изготвяне на терминологични банки;

основната делова терминология, познават правилата и етикета при деловото общуване.

2) могат:

да превеждат достъпни комуникационни текстове от деловата кореспонденция;

да превеждат специализирани обществено-политически и икономически текстове и да намират адекватни терминологични решения.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Много добро владеене на втори чужд език (минимум В1/В2 по Езиковата рамка на Съвета на Европа) и интерес към икономическата и безнес тематика.

- Познания за деловото общуване в многоезична среда и за международните бизнес взаимоотношения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Изготвяне на лексикална банка от корпус икономически текстове.

2. Анализ на спецификата на икономическия език.

3. Изготвяне на лексикална банка от корпус административни текстове.

4. Анализ на спецификата на административния език.

5. Изготвяне на текстова банка от корпус юридически текстове.

6. Анализ на спецификата на юридическия език.

7. Корпусен софтуер

8. Видове успоредители

9. Видове корпуси

10.Редактиране на автоматично генериран паралелен текст

Литература по темите:

Текстове по форматите на различен вид делова кореспонденция на испански и на български език. Използват се текущи материали от пресата и извадки от специализирана литература.

1.Alcaraz Baro, E. y Hugues, B. (2001). El espanol juridico. Barcelona: Ariel Derecho.

2.Calvo Ramos, L. (1980). Introduccion al estudio del lenguaje administrativo. Madrid: Gredos.

3.Castellon, H. Los textos administrativos, Madrid: Arco/Libros.

4.Hernandez Gil Alvarez-Cienfuegos, A. (1986). El lenguaje del derecho administrativo. Madrid.

5. М. Стамболиева (съставител) 2012. Компютърна лингвистика. Проблеми и перспективи. Анабела, София.

6. Sclano, F. and Velardi, P.. TermExtractor: a Web Application to Learn the Shared Terminology of Emergent Web Communities. Proc. of the 3rd International Conference on Interoperability for Enterprise Software and Applications (I-ESA 2007). Funchal (Madeira Island), Portugal, March 28–30th, 2007.

7. P. Velardi, R. Navigli, P. D'Amadio. Mining the Web to Create Specialized Glossaries, IEEE Intelligent Systems, 23(5), IEEE Press, 2008, pp. 18-25.

8.Wermter J. and Hahn U. Finding New terminology in Very large Corpora, in Proc. of K-CAP'05, October 2–5, 2005, Banff, Alberta, Canada

9. Wong, W., Liu, W. & Bennamoun, M. (2007) Determining Termhood for Learning Domain Ontologies using Domain Prevalence and Tendency. In: 6th Australasian Conference on Data Mining (AusDM); Gold Coast. [isbn: 978-1-920682-51-4]

10. Wong, W., Liu, W. & Bennamoun, M. (2008). "Determination of Unithood and Termhood for Term Recognition". In M. Song and Y. Wu. Handbook of Research on Text and Web Mining Technologies. IGI Global. doi:10.4018/978-1-59904-990-8. ISBN 978-1-59904-990-8.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 25%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 25%

ПРОЕКТ 50%