LEAB076 Специализиран превод (английски и италиански език)

Анотация:

Настоящият курс се състои от 30 академични часа и има за цел да задълбочи и доразвие преводаческата компетентност, придобита в курсовете по писмен превод, като акцентира на особеностите на специализираните текстове от различните области на науката и обществения живот

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
преп. Десислава Давидова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да анализират конкретен специализиран текст с оглед на проблемните за превода езикови и извънезикови елементи

2) могат:

• да боравят ( с различни специализирани текстове и да поднасят адекватен превод, преодолявайки различните типове асиметрия между изходния и целевия език


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат знания и умения на ниво В2 от Европейската езикова рамка.

• Солидна подготовка по български език

• Богата обща култура и информираност в най-различни области от животаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

Анализ на текста, ориентиран към неговия превод - граматични особености, лексика, словоред – І част

Анализ на текста, ориентиран към неговия превод - граматични особености, лексика, словоред – ІІ част

Анализ на текста, ориентиран към неговия превод - граматични особености, лексика, словоред – ІІІ част

Преводни трансформации – І част

Преводни трансформации – ІІ част

Прагматични аспекти на превода – І част

Контролна работа

Редактиране на текст – І част

Редактиране на текст – ІІ част

Редактиране на текст – ІІІ част

Изготвяне на глосарии по отделни теми – І част

Изготвяне на глосарии по отделни теми – ІІ част

Изготвяне на глосарии по отделни теми – ІІІ част

Изготвяне на глосарии по отделни теми – ІV част

Практическа задача

Литература по темите:

Материали, предоставени от преподавателя и качени в Мудъл.

Средства за оценяване:

Писмени задачи 50%

Портфолио 50%