LEAB062 Европейски институции (на английски и италиански език)

Анотация:

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
гл. ас. Александър Андреев  д-р
гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса: