MGRB506 Практика - I част

Анотация:

Наблюдение и участие на работния процес във външна институция (преводачески и информационни агенции, училища и езикови центрове и др.).

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  
гл. ас. Екатерина Григорова  д-р
гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентът се запознава с работните процеси в институцията и добива работни навици и умения
Предварителни изисквания:
Владеене на гръцки език на ниво В2 по европейската рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Съгласно изискванията на сътрудничещата организация

Литература по темите:

Речници, езикови помагала, интернет

Средства за оценяване:

Изпълнение на задачата, поставени от ръководещия преподавател – 100%.