MGRB504 Големите гръцки книги - Еротокрит

Анотация:

Курсът "Големите гръцки книги - Еротокрит" обхваща 30 часа аудиторна заетост и е едносеместриален. Предназначен е да запознае студентите с текста на една от най-значимите книги на т. нар. Критски Ренесанс, повлияла творчеството на много от класиците на новогръцката литература - "Еротокрит" на В. Корнарос. Целта е участниците да обогатят филологическите си познания, чрез дискусиите и писмените задачи да подобрят своята продуктивна компетентност по писмена и устна реч. При успешно положен изпит студентите получават 3 кредита.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите усвояват умения да работят критично с извори и вторична литература, да анализират и интерпретират адекватно различните теми, заложени в сюжета на "Еротокрит".


Предварителни изисквания:
Не се поставят.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в развитието на концепта “новогръцка литература”. (2)

2. Критска литература и театър (13-17 в.)(4)

4. Винценцос Корнарос, "Еротокрит". (2)

5. “Еротокрит" и физическите симптоми на любовта в духа на Масимо Пери. (4)

6. "Еротокрит" след "Ериотокрит" - рецепция и влияние на романа в съвременната гръцка литература. (2)

7. Преданието за Еророкрит в земите на българското Черноморие. (1)

Литература по темите:

Основни източници:

????? ???????, ??????? ??? ???????????? ???????????, ?????, 1980.

M. Vitti, ??????? ??? ???????????? ???????????, ?????, 1978.

?. ?. ???????, ??????? ??? ???????????? ???????????, ?????, 1975.

???????????? ???? ??????????: www. snhell.gr

Средства за оценяване:

Участие в дискусии: 50 %

Презентация: 50%