MGRB611 Морфология

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, като в продължение на един семестър студентите изучават основните аспекти на морфологията на новогръцкия език. След успешно завършване на курса студентите получават 3 кредита.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят основните аспекти на морфологията на новогръцкия език и могат да интерпретират морфологичните особености на новогръцкия език.
Предварителни изисквания:
Успешно завършени курсове по практически новогръцки език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Гръцки

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Гръцкият езиков въпрос.

2. Съществителните имена в новогръцкия език - класификация. Особености при склонението на съществителните имена.

3. Род, число, падеж.

4. Членната форма в новогръцкия език.

5. Прилагателните имена в новогръцкия език - класификация. Степени на сравнения.

6. Местоименията в новогръцкия език - аналогия с местоименията в българския език.

7. Глаголът в новогръцкия език - граматически категории на глагола.

8. Деятелен залог. Диатеза.

9. Страдателен залог. Диатеза.

10. Вид на глагола.

11. Причастията в новогръцкия език.

12. Наречието в новогръцкия език. Класификация.

13. Словообразувателни модели при имената и глаголите.

Литература по темите:

1. Kleris Hr. & Babiniotis G., Grammatiki tis Neoellinikis - Domoliturgiki - Epikinoniaki, Athina: Ellinika Grammata, 2005

2. P. Macridge, I neoelliniki glossa, Athina: Pataki, 1990

3. Mirambel Andre, I nea elliniki glossa, Thessaloniki:, 1988

4. Triandafilidis M., Neoelliniki grammatiki (tis dimotikis), Thessaloniki, 1996

5. Holton D. & Mackridge P. & Filippaki-Warburton Ir., Grammatiki tis ellinikis glossas, Athina: Pataki, 1999

Средства за оценяване:

Тест №1.

Тест №2.

Самостоятелна работа.