RUSB569 Четене на руска преса

Анотация:

Курсът представлява практически езиков курс със специализирана насоченост.

Настоящият курс е актуален, тъй като е предназначен за бъдещи специалисти, желаещи да овладеят езика на руската преса.

Работата с пресата се осъществява както в устна, така и в писмена форма

Граматическият материал е представен във вид на устойчиви речеви образци. Особено внимание е отделено на специализираната терминология.

Основната цел на курса е запознаването с езика, терминологията и стила на руската преса.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти ще могат да четат, разбират и интерпретират текстове от руския периодичен печат.

Студентите ще умеят да съставят подобни текстове.
Предварителни изисквания:
Ниво на руски език В1-В2.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Тексты о России.

2. О развлечениях и увлечениях.

3. О здоровье.

4. О питании.

5. О защите окружающей среды.

6. О космосе.

7. О современных средстав связи.

8. О новых подходах к старым проблемам.

9. О проблемах современного мира.

10. Об образовании.

11-13 - Чтение, интерпретация, написание текстов.

14-15. Дискуссия.

Литература по темите:

Старовойтова И.А. Ваше мнение. Учебное пособие. Москва, 2013.

Газеты, журналы, СМИ и интернет

Средства за оценяване:

Тест, портфолио, самостоятелна работа.