BAHR534 Техники и средства за комуникация в ресторантьорството (на нидерландски език)

Анотация:

Курсът е едносеместриален, с хорариум 120 часа, и цели да развие уменията на обучаемите да изграждат мисловен процес на нидерландски език, да построяват правилно въпроси и изречения, да провеждат успешно устна комуникация на нидерландски, да водят делова кореспонденция на нидерландски език в областта на ресторантьорството и да овладеят необходимите техники и средства за изразяване на нидерландски език.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Диан Карагеоргиев  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Професионалната терминология в областта на ресторантьорството на нидерландски език

• Овладели са техниките и средствата за успешна професионална комуникация в областта на ресторантьорството

2) могат:

• Да провеждат успешно устна комуникация в областта на ресторантьорството на нидерландски език

• Да водят делова кореспонденция в областта на ресторантьорството на нидерландски език


Предварителни изисквания:
• Успешно завършен курс BAHR 334 и 434

• Познания по терминология в областта на ресторантьорство на български езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Други

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Dat is veel gezonder. De comparatief: regelmatige vorm. Je overtuiging weergeven. De comparatief: comparatief+substantief.

2 Dat is jouw schuld! Je eigen woorden corrigeren. Iemand beschuldigen of iets verwijten. Vergelijken.

3 Wat een toestand. De superlatief: regelmatige vorm. Het relatief pronomen: “die” of “dat”. Zinsstructuur. Een doel uitdrukken.

4 Naar Antwerpen. Waarin, waarop, waaraan, waarover, waarnaar???

5 Nieuwe kleren. Een oordeel geven. Vragen over kleren. Stofadjectieven.

6 Eet smakelijk. Iemand toedrinken. “Smakelijk eten” toewensen. Verrassing uitdrukken. De vormen “zou” en “zouden”. Een wens of voorkeur uitdrukken.

7 De Belgische economie. De social – economische instellingen.

8 Ik maakte me zorgen! Het imperfectum: regelmatige vorm. Toen.

9 Dat hoeft niet. Vragen of iets echt nodig is. Zeggen datiets niet nodig is. Hoeven + te + Infinitief. Soort? Wat voor (een) + substantief. Zo’n, zulk, zulke.

10 In Parijs ging Elly dansen! Bij de kapper. Op het politiebureau. Iemand onderbreken. Het imperfectum: onregelmatige vormen. Regeren op een onderbreking. Het imperfectum: gebruik 1.

11 Een baan voor Bert? Het imperfectum: gebruik 2. Imperfectum versus Perfectum. Verwijzen naar een zin: “het” of “dat”.

12 Bert heft een snoepje gekocht. Aan de gang zijnde actiein het verleden. Zien, horen, voelen + infinitief.

13 Lees je ook de krant? Percentage (%).

14 Vrije tijd. De Vlamingen en hun vrije tijd. Wat doen de Vlamingen in hun vrije tijd?wat doen de Vlamingen in hun vakantie.

15 Toerisme en recreatie. Hotellerie: hotels beschrijven en bemiddelen.

16 De Nederlandse steden.

Литература по темите:

Textboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Werkboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Fachdeutsch im Tourismus , NBU-Marieta Noeva

Deutsch im Hotel 1 und 2, Hueberverlag

Холандска граматика, Клодин Кине, Никола Стоянов

Да проговорим нидерландски, Larousse

Texten uit tijdschriften en kranten op het gebied van het toerisme en horeca.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 40%

ПОРТФОЛИО 30%

УСТЕН ИЗПИТ 30%