POLF504 Globalisation and the New International Order (taught in French)

Анотация:

Politique internationale

Преподавател(и):

ас. Петко Стайнов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: