POLF503 Международна сигурност (на френски език)

Анотация:

Politique internationale

Преподавател(и):

проф. Димитър Йончев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: