VACB505 Графично оформление на страница

Анотация:

Графичният дизайн е дейност, при която на даден обем информация се придава удобна и естетична форма. Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други.

Продуктите на графичният дизайн са в много форми, най-разпространените са:

- Печатен дизайн и оформление - книги, периодични издания, плакати

- Уебдизайн и потребителски интерфейси

- Филми, CD, DVD - дизайн на встъпителните елементи, анимация, рекламни материали

- Графична идентичност, графичен дизайн на фирмени знаци, фирмени рекламни материали, указателни табели и други

- Продуктов дизайн, опаковки,

Графичният дизайн включва в себе си задълбочени познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми. Художествените познания и наличието на чувство за естетика у графичния дизайнер, също допринасят за изработката на добър продукт на графичния дизайн. Съчетаването на цветове и отчетливост на визията и контраста на цветовете и сенките също допринасят за доброто възприемане на посланието. Не трябва да се забравя и основното - освен технически и естетически познания дизайнерът трябва да притежава и частица интуитивност и да бъде носител на идеи и иновативност. Всичко това събрано в едно с необходимата доза баланс и подчиненост на идеята, внушението и основната цел са предпоставки за добрия графичен или рекламен продукт.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Христо Добаров  

Описание на курса:

Компетенции:

Запознаване на студентите с принципите и законите на формоизграждането на книгата. Това включва основен теоретичен минимум от дизайна на книгата: композиция, шрифт, цвят, стандарти.

Развитие на естетически, логически и композиционни знания при проектиране на учебници, книги, списания и уебстраници.


Предварителни изисквания:
средно образование

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Увод - Книгата и нейния строеж. Видове. Класификация. 2 ч. лекция

2. Сребърна и златна пропорция. 2 ч. лекция

2.1. Сребърна пропорция и значението ? за изграждане на книжното тяло. Формати.

2.2. Златна пропорция. Приложение в композирането на наборната страница.

2.3. Сребърната и златната пропорция в композицията на книжното тяло и подвързията.

3. Формоизграждане на книгата. Подвързия. Книжно тяло. Печатни коли. 2 ч. лекция

3.1. Титулни страници. Титулна двойка. Титулна четворка. Авантитул. Контратитул. Титул. Издателска информация (каре): Авторски колектив. ISBN. Копирайт. Анотация. Шифър по УДК. Индекс. Илюстратор. Фотограф. Информационно-издателско каре.

3.2. Въвеждащи материали. Съдържание. Посвещение. Мото. Предговори. Уводна реценция. Биографични бележки. Издателски бележки.

3.3. Основен текст. Наборен. Картографски. Нотен. Илюстрационен. Многостепенно разделяне: Томове. Части. Раздели. Параграфи.

3.4. Материали, допълващи основния текст. Забележки. Таблици. Илюстрации. Текстови приложения. Библиография.

3.5. Справочно-спомагателни материали. Списък на съкращенията, илюстрациите, таблиците, източниците. Речник на термините. Указатели. Резюмета. Съдържание.

4. Формообразуване (проектиране) на книгата. Предназначение на изданието. Вид и количество на текста. Илюстрации. Анализ на съдържанието, формата, типографското оформление, шрифт, набор на страница, отстъпи, илюстрации. 2 ч. лекция

5. Формат на книгата. БДС 324-73. Формат А0 – 841х1189. Формат В0 – 1000х1414. Формат С0 – 917х1297. Форматиране: А1, А2, А3, А4…А13. Други размери: 840х1080, 800х1000, 700х900, 600х900, 600х840. Сгъване на 12, на 24. Печатна кола (коли). Формати А4, В4, 840х1080/16 – албуми, атласи, енциклопедии, указатели… Формати А5, В5, 840х1080/32 – учебници, публикации, художествена литература… Джобни издания. 2 ч. лекция

6. Шрифт и кегел на набора. Избор на кегел на шрифта. Кегел. Пункт. Тракинг (шпация). Лединг (дурхшус). Едно-, дву-, три-колонно текстово поле. Видове шрифтове. 2 ч. лекция

6.1. Размер на наборната страница. Златната пропорция в конструирането на наборната страница. Формат на наборното поле (бели полета, външно, вътрешно, горно, долно).

6.2. Вид на набора. Линотип. Монотип. Смесен. Фотонабор. Дигитален.

6.3. Вид на печата. Висок. Повърхнен (офсет). Светлопечат. Дълбок печат. Ситопечат. Ксерографски печат. Дигитален печат.

7. Вид на хартията. Маса на хартията. Видове: За висок печат. Илюстрационна. Вестникарска. Картографска. Дълбокопечатна. Офсетова. По гладкост: Матова. Сатинирана. Илюстрационна. Хромова. 2 ч. лекция

7.1. Вид на подвързията. Мека. Полутвърда. Твърда.

8. Проект: Титулна двойка. Титулна четворка. Авантитул. Контратитул. Титул. Издателска информация (каре): Авторски колектив. ISBN. Копирайт. Анотация. Шифър по УДК. Индекс. Илюстратор. Фотограф. Информационно-издателско каре. 2 ч. Практическо занимание

9. Проект: Разделител на страница. Страница с украсни елементи (винетки, орнаменти, филиграни, инициали). 2 ч. Практическо занимание

10. Проект: Страница (фолио) с илюстрации. Композиция. Отсечки. 2 ч. Практическо занимание.

11. Проект: Страница (фолио) за учебник. Страница (фолио) за каталог. 2 ч. Практическо занимание.

12. Проект: Корица. Гръбче. Обложка. Суперобложка. 2 ч. Практическо занимание.

13. Конферанс. Обсъждане на проектите. 2 ч. лекции

14. Проект: Уебстраница. Видове уебстраници. 2 ч. Практическо занимание.

15. Окончателен конферанс върху всички задачи от семестъра. 2 ч. лекции

Литература по темите:

Справочник по полиграфия. Б. Алашки и колектив. И.К. „Техника“. 1984.

Наръчник по предпечат. Иво Ников. Светлин Милев. И.К. „Фотоника“. 1998. ISBN 954-9616-03-7.

Професионален дизайн в рекламата. Роджър Паркър. И.К. „Софтпрес“. 1999. ISBN 954-685-078-0.

Техническо редактиране на книгата. Текла Малиновска, Людвиг Сита. Д.И. „Техника“. 1986.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване – Семестриални проекти.

Изпит – Конферанс върху цялостната творческа работа през семестъра.