ADVB508 Ефективните реклами: визуални модели и драматургични решения

Анотация:

Курсът прави преглед на широк спектър от драматични, наративни и визуални стратегии за убеждаващо въздействие на рекламата в различните медии въз основа на типологични примери от нейната история и съвременна практика.

Цели на курса:

• да състави типология на историята и съвременната практика на рекламата в различни медийни канали от гледна точка на прилаганите стратегии за драматична ефективност.

• да предложи подходи за визуални и наративни решения на творчески задачи за реклами в различни медии.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? различни наративни и визуални техники за убеждаващо въздействия в полето на рекламата

2) могат:

? творчески да анализират и разработват рекламни послания на тази основа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Необходимо е студентите да имат обща култура в областта на визуалните и повествователните изкуства.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Модели на представяне и убеждение в рекламата в различни културни и исторически сегменти.

? Реклама и медийни формати

? Принципи на построяване и техники на убеждение

2. Обособяване на рекламата като нова художествена и комуникационна практика: социален, икономически и културен контекст.

? Рекламата във викторианската епоха, рекламата и класическия роман

? Рекламата в Европа в началото на модернизма - Ар нуво и френският плакат

? Рекламата в САЩ в края на 19-ти и началото на 20-ти век

3. Рекламата в Европейската култура в първите десетилетия на 20-ти век

? Рекламата преди Първата Световна Война

? Абсолютната реклама - рекламата във Ваймарска Германия

? Рекламата и авангардите

4. САЩ: Рекламата като форма на масовата култура

? Реклама и пропаганда по време на Първата Световна война

? Творчески практики в американската реклама до началото на 20-те

5. Рекламата в епохата на джаза - "бурните" 20-те

? Рекламата и формиране на стилове на живот

? Реклама и мода

? Рекламата и появата на радиото

6. Реализъм в рекламата

? "Мрачната реклама" и Депресията

? Рекламата по време на Втората Световна Война

7. Модели в американската реклама

? Естетиката на 50-те години

? Основни творчески философии

8. Творческите революции

? Рекламата през 60-те и 70-те

? Ъндърграунда и "новата" реклама

? Рекламата през 80-те

9. Европейските икони - CDP Страница, братя Саачи,TBWA Страница, Армандо Теста

Жилбер Грос

10. Новите сливания - Omnicom Страница, WPP, Interpublic, Publicis, Havas

11. Рекламата в различни културни парадигми -

? Японските гиганти

? Бразилия и Испания

? Рекламата на Източна Европа

12. Златните лъвове в Кан

? 2006-2010

? 2010-2016

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

? Winston Fletcher Powers of Persuasion, 2008, Oxford University Press

? Sara Thornton auth. Advertising, Subjectivity, Palgrave Macmillan,2009

? Rosemarie Schmidt, Joseph F, Discourse Analysis of Persuasive Language,

? Robert Heathauth. Seducing the Subconscious The Psychology of Emotional Influence in Advertising, 2012, Wiley-Blackwell

? Peeter Verlegh, Hilde Voorveld, Martin Eisend eds. Advances in Advertising Research Vol. VI The Digital, the Classic, the Subtle, and the Alternative, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

? Paul Springer Ads to Icons How Advertising Succeeds in a Multimedia Age, Kogan Page, 2009

? Paul Messaris Visual Persuasion The Role of Images in Advertising, 1997 by Sage Publications, Inc.

? Linda M. Scott, Rajeev Batra Persuasive Imagery A Consumer Response Perspective, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

? John Philip Jones, Jan S. Slater Whats in a Name Advertising and the Concept of Brands, 2003 by M. E. Sharpe, Inc.

? John OShaughnessy; Nicholas J OShaughnessy Persuasion in advertising, 2004, Routledge

? Joan Gibbons Art and Advertising, Palgrave Macmillan, 2005

Средства за оценяване:

По време на семестъра студентите изготвят анализ и проект на ефективна реклама.