ADVB518 Проект: Работа по бриф на ЕАСА

Анотация:

Проектът има за цел студентите да разработят реален проект по бриф на Европейската асоциация на комуникационните агенции (EACA). Всяка година EACA развива международния студентски конкурс AdVenture, в който студенти от Европа работят по бриф на реален клиент (обикновено значима европейска организация), като самият конкурс се провежда на няколко етапа и се журира от авторитетно международно жури. Тъй като всеки университет може да излъчи до 4 екипа от 4 студенти, идеята на този проект е да насърчи студентите от БП Реклама да участват масово в разработването на реални проекти по брифа на EACA, като след вътрешна дискусия и защитата най-добрите екипи бъдат излъчени като представители на НБУ в конкурса AdVenture.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят

• Как изучаваното в рамките на лекционните курсове се прилага на практика

2) ще могат

• да планират и провеждат сами процеси, свързани с развитието на една рекламна и медийна кампания.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

• Краят на рекламата каквато я познаваме, Серджо Зийман

• Краят на маркетинга какъвто го познаваме, Серджо Зийман

• Бъзззз маркетинг, Марк Хюз

• Увод в мениджмънта на рекламата, Камен Каменов

• Медияпланиране на рекламната кампания, Христо Катранджиев

• Материали от лекционни курсове към БП Реклама

Средства за оценяване:

Екипен проект

Защита