CINB525 Самостоятелна работа: "Сценарий за документален филм"

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Студентите получават практически опит в разработването на сценарий за документален филм

Целта е да получат професионални умения за разработването на цялостен проект

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

доц. Правда Кирова  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Знаят изискванията за проект за докуентален филм

2) могат:

Могат самостоятелно да разработват такъв проект


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Анотация

Синопсис

Трийтмънт

Персонажи

Сценарий

Експликация

Литература по темите:

Милев Н. – “Теория за елементите на киното”, София, Университетско изд-во “Св. Кл.Охридски”, 1998

Michael Rabiger – Directing the Documentary

Средства за оценяване:

Всеки студент трябва да представи поне един самостоятелно разработен проект за документален филм.