CINB501 Документално и научнопопулярно кино І част

Анотация:

Курс, запознаващ студентите с историята, най-ярките представители и школи в тази специфична област на киното, както и имащ за цел те да усвояват и прилагат различни художествено - изразни средства в документалното и НП кино.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

доц. Юлия Кънчева  

Описание на курса:

Компетенции:

1.Знаят: Развитието на документалните и НП форми в исторически и теоретичен аспект;универсални прийоми и изразни средства за реализацията им

2.Могат:Да подготвят цялостен проект за документален или НП филм, както и да го реализират


Предварителни изисквания:
1. Базисна кинокултура

2. Владеенето на английски език е желателно

3. Компютърна грамотностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Специфика на научно-популярното кино. Взаимоотношения с другите документални форми.

2. Цели и задачи в НПФ и начини за постигането им.

3. Документален очерк с познавателен характер.

4. Поетични и алегорични научно-популярни филми.

5. Постановъчни елементи в научно-популярните творби. Възстановка и инсценировка.

6. Етнографският филм.

7. Филм-пътепис.

8. Мейкинги.

9. Учебни филми. Образователни филми. Инструкторски филми.

10. Научна кинопублицистика.

11. Научно-изследователски филми. Визуална антропология и пътища на познанието.

12. Научни филми, разглеждащи теми от медицината.

13. Научни филми, разглеждащи теми от изкуството.

14. Научни филми, разглеждащи теми от флората.

15. Научни филми, разглеждащи теми от фауната.

Литература по темите:

“Българско документално кино - етап на зрели търсения” - М. Саръиванова

“Съвременно българско документално кино” – Л. Черноколева

“Изображението в документалния филм” – доц. Ем. Стоева

“Антология на филмовата мисъл - ІІ част” – Ив. Знеполски

“Монтаж” – три части – Карл Рейсц

“Making Documentary Films and Reality Videos” – Barry Hampe

“Introduction to Documentary” – Bill Nichols

“Representing Reality” – Bill Nichols

“Blurred Boundaries” – Bill Nichols

“Documentary – A History of the Non- Fiction Film” – Erik Barnouw

“Theorizing Documentary” – edited by Michael Renov

“Claiming the Real” – Brian Winston

“Collecting Visible Evidence” – Jane M. Gaines and Michael Renov

“Independent Filmmaking” – Lenny Lipton

списания: “Кино”, “Български Екран”, “Documentary”

Средства за оценяване:

Разработка на сценарий: 15%

Разработка на проект: 20%

Курсова работа: 30%

Участие и активност на студента по време на занятия: 20%

Участие в семинари(тематични дискусии): 15%

На края на семестъра те ще трябва да се подготвят за заключителен семинар по разгледаните теми в курса. Като курсова работа студентите трябва да представят краткометражен документален или НП филм.