BAMB542 Дигитален маркетинг

Анотация:

Дигитален маркетинг - микс от канали, идентифициране на публики, възможности за работа, лидери на мнение, маркетинг на съдържанието, търсещи машини, сайтът като основа на нашите комуникации.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

 Жюстин Джадала Мария  

Описание на курса:

Компетенции:

Онлайн медии и пространство.
Предварителни изисквания:
Добра дигитална култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лендскейп - въведение.

Web 2.0 - характеристики

Социални мрежи

Twitter и възможности

Wikipedia и възможности

Видео онлайн

Профил на аудиторията и медиа планиране на digital

Микс и добри практики

Блогове и блогъри

Корпоративния сайт

Корпоративния блог

Литература по темите:

Инструменти за социални мрежи

http://ciela.bg/books/book/instrumenti-za-sotsialni-mrezhi/953

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа

Курсови проекти

Създаване на съдържание за онлайн