ARTB976 Практика

Анотация:

Курсът цели развиването на практически умения в студентите, свързани с изучаваната от тях материя в теоретичните курсове. Създава условия за работа в материал.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Явор Жаблянов  д-р
гл. ас. Иванка Добрева-Драгостинова  д-р
гл. ас. Иво Попов  д-р
гл. ас. Светослав Анев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:Практическото приложение на придобитите умения

МОГАТ: Да изготвят и реализират проекти
Предварителни изисквания:
Основни познания за практическа работа с различни материали

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Избор на задача за разработване.Всяка година задачата е различна.

2. Проучване по темата

3. Практическо изпълнение в материал

Литература по темите:

Фийл, Ш. и П. (2002). Дизайнът на 20 век. "АЛИАНС-97", Taschen, С. Koln

Никифорова, Р. (2008). Интериор–история и теория. Славена. Варна.

Средства за оценяване:

Финално оценяване чрез практически изработен проект