ARTB972 Практически курс (тренингов) "Дизайн на градска среда"

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите със спецификата на проектиране на градска среда, съобразно най-съвременните тенденции и концептуални практики в дизайна.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Биляна Калоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Методологията на специфичното проектиране на граскасреда

Съвременните тенденции в дизайна

Концептуални практики в проектирането на градска среда

2) могат:

Да изготвят концептуални проекти.


Предварителни изисквания:
Да владеят изразните средства за представяне на проектите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Избор на тема от областта на градска среда

2 Самостоятелно проучване на съвременни тенденции в дизайна, в контекста на градската среда.

3 Възникване и анализ на проблематиката.

4 Самостоятелно проучване на темата

5 Самостоятелна работа с различни методи на дизайнерското проектиране (реди мейд,ре-дизайн и т.н.)

6 Проучване по литературни източници и съществуващи образци.

7 Формулиране на концепция за целите и задачите на проекта

8 Класифициране на подбраната информация и изготвяне на портфолио с избрани образци по темата.

9 Изводи и резултати от направените проучвания.

10 Идеен проект. Формулиране на изискванията към проекта.

11 Скици, рисунки, визуализации.

12 Изготвяне на портфолио, съдържащо анализираната информация за представяне на идейния проект.

13 Представяне на проекта – конферанс и обсъждане.

14 Уточняване на детайлите по разработката на идейния проект.

15 Изготвяне на визуализации и рисунки за представяне на индивидуалния работен проект.

Литература по темите:

Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София, изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, изд. „Алианс-97” ООД, 2004.

Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд.

„Лесотехнически университет”, 1999.

ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

http://www.mebeli.info

MD – мебелен дизайн

http://www.md-magazine.info

Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, изд. „Алианс-97” ООД, 2002.

Средства за оценяване:

портфолио с две разработени задачи по зададени три теми