ARTB915 Визуална комуникация за градска среда

Анотация:

Курсът усъвършенства знанията и уменията за създаване на системи за визуална комуникация в съвременната градска среда.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса познават професионално съвременния пиктографичен език.

Могат да създават графични структури за комуникация и да реализират цялостен проект за визуална комуникация в конкретна градска среда.


Предварителни изисквания:
Да познават методиката на дизайнерското проектиране.

Да имат начални познания по приложна графика.

Да демонстрират добри възможности в графичното изобразяване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1/ Визуална комуникация. Определение. История. Развитие.

2/ Видове визуална комуникация.

- стационарна;

- мобилна;

- интерактивна.

3/ Средства за визуална комуникация.

- средства за масова информация;

- интернет;

- интерактивни средства;

- графични средства – билбордове, дисплеи за афиши, табели.

4/ Пиктографическия език – форма на графическия език. История.

5/ Стилизацията - основна изразна форма на визуалната комуникация.

6/ Шрифт и визуалната комуникация. История. Видове.

7/ Психология на визуалното възприятие.

8/ Съвременният език за съкратено визуално послание.

9/ Ниво на визуалното послание.

- битово;

- социално;

- обществено;

- професионално.

10/ Инфраструктурни обекти за визуална комуникация:

- улици, булеварди и възли между тях;

- площади;

- сгради;

- паркове;

- спортни съоръжения;

- развлекателни обекти (за свободното време);

- исторически забележителности;

- транспортни възли.

11/ Мобилни средства за визуална комуникация – транспортни средства.

12/ Визуална комуникация в интериора:

- здравно заведение;

- хотел;

- учебно заведение;

- фирма;

- офис;

- обществена сграда;

- музей.

13/ Визуална комуникация на събитие:

- спортни игри;

- социално-политически форуми;

- културни изяви.

14/ Стил на графичното решение.

15/ Изграждане на цялостна система за визуалната комуникация.

16/ Визуализиране на темата.

- портфолио;

- табла;

- 3D визуализация.

Литература по темите:

Коновър, Тиъдър. Райън, Уилям. Графичната комуникация днес, част 1. Изд. DuoDesign, 2008.

Коновър, Тиъдър. Райън, Уилям. Графичната комуникация днес, част 2. Изд. DuoDesign, 2008.

Кафтанджиев, Христо. Визуална комуникация. Изд. Отворено общество, 1996.

Списания:

“Graphis”

“Gebrauchs Graphic”

“Modern Publicity”

“Novum”

“Who is Who in Graphic Art”

“Celestino Piatty”

Средства за оценяване:

Конферанс;

Курсова работа