ARTB912 Интериорна графика

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с многостранните възможности на приложната графика в интериора, със способите за разнообразяване на вътрешното пространство, с начините за придаване на уникален и стилен изглед за създаване на визуален комфорт на обитателите на жилищни и обществени пространства. Дава познания за цвета в интериора, за неговата психология и утилитарност. Формира професионална компетентност относно отражението на цвета и декоративното изображение върху психиката на потребителите. Запознава с технологиите за прилагане на желаната цветова и графична атмосфера. Дава възможност на студентите да правят графични студии по индивидуални задачи.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса познават възможностите за прилагане на графиката в интериора според конкретната необходимост.

Придобиват се умения за професионално прилагане на авторски графични решения в жилищния и обществения интериор.


Предварителни изисквания:
Да познават методиката на дизайнерското проектиране.

Да имат начални познания по шрифт.

Да демонстрират добри възможности в графичното изобразяване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1/ Исторически преглед на цветовата и графична среда в интериора.

2/ Цветово пространство в интериора.

- Психологическа характеристика на помещенията за обитаване: жилищни, работни, обществени.

- Психология на цвета.

- Прилагане на цвета според вида и предназначението на вътрешните пространства.

3/ Връзка цвят – декорация. Декорацията в интериора.

Видове:

- абстрактна;

- утилитарна;

- коригираща.

4/ Визуални илюзии. Видове. Възможности за използване.

5/ Принципи за визуална хармония на композицията.

- пропорция;

- контраст;

- ритъм.

6/ Принципи за визуална хармония.

- симетрия.

- принцип на „голямото в малкото”.

7/ Прилагане на цвета и декорацията.

- разбиване на монолитно пространство.

- обединяване на вътрешни обеми.

- групиране във функционални зони.

8/ Повърхност, фактура, светлината в интериорното пространство.

9/ Светлинни ефекти в помощ на интериорната графика. Видове светлинни източници.

10/ Аксесоари:

- картини;

- пана;

- постери.

11/ Стил в интериорната графика:

– художествено-исторически стилове;

- еклектика;

- авторски.

Хуморът в интериора.

Екстериорни елементи в интериора.

12/ Шрифтът като особено графично средство в интериора. Съвременният символизъм.

13/ Технологични възможности в зависимост от графичното решение.

14/ Интериорната графика и визуалната комуникация.

15/ Визуализиране на темата. Портфолио. Табла. 3D визуализация.

Литература по темите:

АСЕНСИО СЕРВЕР, ФРАНЦИСКО. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН - АТЛАС. Изд.Книгомания, 2008.

СПИСАНИЯ:

INTERIOR DESIGN Magazine

Boca Design & Architectural Review Magazine

ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

FRAME Magazine

Средства за оценяване:

Конферанс;

Курсова работа