ARTB690 Самостоятелна работа "Дизайн на жилищен интериор"

Анотация:

Теми на самостоятелната работа /по избор/

1.Окачени тавани в жилищен интериор и връзката им с общото осветление и функционално разпределение на мебелите в зоните под тях.

2.Декоративни стени в интериора и визуалното въздействие на цвета върху пространството.

3.Осветление.

4.Акцент в интериора.

5.Продукт дизайн от жилището по избор.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Банко Банков  

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

МОГАТ:Да реализират проекти за обзавеждане на жилищни обекти.


Предварителни изисквания:
Познания по теория на композицията.

Да владеят начините за представяне на проектите.

ЗНАЯТ:Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

МОГАТ:Да реализират проекти за обзавеждане на жилищни обекти.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Разработката на самостоятелната работа протича в следните етапи:

1.Проучване

1.1 Текстови материал

1.2 Доклад за проучването и анализ

2.Задание за проектиране

2.1 Текстови материал

2.2 Скици, рисунки, чертежи

2.3 Схеми за обоснования на пластични и цветови решения

3.Работен дизайнерски проект

3.1 Текстови материал

3.2 Кратко резюме на обяснителните записи

3.3 Изобразителни материали – скици, чертежи, 3Д изображения, разрези, цветови и структурни решения

Литература по темите:

1/MD Мебелен дизайн

2/DMT Дизайн материали и технологии

3/Франсиско Асенсио Сервер/Интериорен дизайн атлас/Книгомания 2008

4/В.Генчева А.Трендафилова А.Николова/Промишлена естетила

5/Петко Мишев/Промишлен дизайн/2004 Русе

6/Rebecca Proctor/1000 new eco designs

7/Jennifer Hydson/1000 new design 2

8/Ian and Geraldine Rudge/1000interior details for the home

1.Пластични средства, използвани при изграждането на окачени тавани

1.1 Симетрия

1.2 Единство на формоизграждането

1.3 Мащабиране

1.4 Ритъм и пропорция

2.Въздействие на цвета в интериора

2.1 Приближаване – тъмни цветове, топли цветове;

2.2 Отдалечаване – светли цветове, студени цветове;

2.3 Разширяване – светли нюанси;

2.4 Приближаване – тъмни нюанси,

3.Въздействие на осветлението върху окачените тавани

3.1 Отдалечаване – скрито осветление, осветление от много на брой малки светоизточници;

3.2Приближаване – ниско висящи осветителни тела.

Средства за оценяване:

Курсова работа.Проект