SECB564 Самостоятелна работа "Инстуционални и правни основи на системата за сигурност"

Анотация:

Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

 Тихомир Стойчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

самостоятелна работа