LEAB155 Проект: Извличане на колокации

Анотация:

Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: