LEAB153 Самостоятелна работа:"Езикът на администрацията"

Анотация:

Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: